Canolfan Coleshill

Teras Coleshill, Llanelli SA15 3BT

01554 742625

location-icon phone-icon
coleshill-logo English coleshill_reception coleshill_main_entrance_high_q

Mae y 'Cymdeithas Gymunedol Coleshill' CCA yn grŵp cyfansoddiadol o ymddiriedolwyr sydd â'r genhadaeth canlynol:-

 

Hyrwyddo hyfforddiant addysg a lles oedolion ag anableddau badell gysylltiedig gyda'r Gymuned Coleshill yn ardal Llanelli ac i feithrin perthynas dda rhwng y staff , teuluoedd a phobl eraill sy'n gysylltiedig â'r gymuned Coleshill.  Er mwyn cymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n cefnogi cymuned Coleshill ac i godi arian digonol i gael eu defnyddio wrth fynd ar drywydd y gweithgareddau Peidio

 

Mae COLESHILL yn brosiect uchelgeisiol sy'n anelu at newid bywydau - er gwell - llawer o bobl sydd wedi ymddieithrio ac anabl a'r rhai â phroblemau iechyd cronig hir dymor.

 

Mae CANOLFAN COLESHILL yw'r cyntaf o'i fath yng Nghymru , ei redeg gan Gyngor Sir Caerfyrddin. A elwir yn Canolfan Cynhwysiant Economaidd, mae'r prosiect yn dwyn ynghyd, o dan yr un to, set o wasanaethau ac amwynderau gan gynnwys HYFFORDDIANT, therapïau, GWASANAETHAU CYNGHORI, LLEOLIADAU CYMDEITHASOL, GWASANAETHAU BUSNES a mwy.

 

Mae Coleshill yn gartref i nifer o sefydliadau partner, pob cynnig gwasanaethau cyflenwol. Gweler tudalen 'Partneriaid ' am ragor o wybodaeth am y sefydliadau hyn.

 

Cymdeithas cymuned Coleshill

Cynhwysiant Economaidd a Chymdeithasol yn ein cymuned