Canolfan Coleshill

Teras Coleshill, Llanelli SA15 3BT

01554 742625

location-icon phone-icon
coleshill-logo English

Mae Prosiect Golchdy ‘Ffres a Glan’  wedi ei leoli yng Nghanolfan Coleshill, Llanelli ac mae'n darparu hyfforddiant a phrofiad gwaith i gyfranogwyr sydd â diddordeb mewn datblygu eu sgiliau a chael profiad gwaith.

 

Rhinwedd unigryw y Prosiect hwn yw bod yr holl staff wedi wynebu rhwystrau o ran gwaith ac wedi goresgyn y rhwystrau hynny.  Rydym yn darparu gwasanaeth o safon uchel ac yn gweithio gyda chyfranogwyr i wella eu sgiliau a'u hunan-barch.  

 

Mae’r Prosiect Golchdy ‘Ffres a Glan’  yn gyfle arbennig i ddatblygu sgiliau cyfranogwyr yn ogystal â datblygu eu sgiliau goruchwylio a busnes.

 

 

ebost: [email protected] 

Golchdy Ffres a Glan

Fresh & Clean Laundry Flyer Nov16 (Welsh)