Canolfan Coleshill

Teras Coleshill, Llanelli SA15 3BT

01554 742625

location-icon phone-icon
coleshill-logo English

Gwahanol grwpiau yn defnyddio Coleshill i gael mynediad i weithgareddau cymdeithasol yn ogystal â chymorth ymarferol. Grwpiau gysylltiedig â Coleshill yn cynnwys:

 

Gateway – clwb cymdeithasol ar gyfer pobl ag anableddau dysgu.

 

PHAB – gweithgareddau cynhwysol mewn lleoliad cymdeithasol  phab.org.uk/wales

 

Breakthro – gweithgareddau ar ddydd Sadwrn.                  breakthrollanelli.org.uk

 

 

Mae Grŵp Defnyddwyr Gwasanaeth yn cynrychioli barn a phryderon unigolion sy'n defnyddio'r Ganolfan; cysylltwch â Jeff Lewis.

 

 

Gwasanaeth Canolfan Cynrychiolydd Defnyddwyr; Alan Thomas.

 

 

Cynrychiolydd Defnyddwyr Noson; Morwena Thomas.

GRWPIAU DEFNYDDWYR

Coleshill Community Association Logo